Emima
Emima

Gwarancja PREMIUM

Opis Karty Gwarancyjnej PREMIUM

Karta Gwarancyjna PREMIUM, jest to rodzaj dokumentu otrzymywany do zamówienia, jako dodatkowo płatna opcja dobrowolna. Okres trwania gwarancji, to 10 lat (liczone od dnia zakupu). Gwarancja obejmuje zakres uszkodzeń mechanicznych, powstałych bez udziału osób trzecich (np. pęknięcia spawów), uszkodzeń powstałych w trakcie montażu zamówionego produktu (tylko gdy montażu dokonują osoby wykwalifikowane i uprawnione). Gwarancji podlegają także wady produktu wynikłe w trakcie procesu produkcji.

Do każdego zamontowanego produktu, otrzymują Państwo szczegółowo opisaną instrukcję obsługi, z wszelkimi zaleceniami ustalonymi przez producenta. Kupujący zobligowany jest do przestrzegania zasad opisanych w instrukcji obsługi.

Informację na temat wad obejmowanych przez gwarancję, uzyskać Państwo mogą w naszym biurze, lub bezpośrednio z ulotki gwarancyjnej.

Gwarancja PREMIUM nie obejmuje mechanizmów, bowiem systemy automatycznego otwierania bram posiadają odrębną karte gwarancyjną, wystawioną bezpośrednio przez producenta automatyki. Okres gwarancyjny dla automatów firmy Nice wynosi 24 miesiące, z możliwością przedłużenia do 36 miesięcy.

Warunkiem uzyskania Gwarancji PREMIUM jest montaż tylko i wyłącznie przez uprawniony zespół Emima. By móc w pełni realizować postanowienia gwarancji, wymagane są także okresowe, dodatkowo płatne przeglądy techniczne, wykonywane regularnie co 6 miesięcy. W trakcie przeglądu technicznego, nasz serwisant uzupełni elektroniczną kartę oraz historię produktu w naszym systemie informatycznym, oraz wykona dodatkowe regulacje.