Emima
Emima

Gwarancja PLUS

Opis Karty Gwarancyjnej PLUS

Karta Gwarancyjna PREMIUM, jest to rodzaj dokumentu otrzymywany do zamówienia, jako dodatkowo płatna opcja dobrowolna. Okres trwania gwarancji, to 5 lat (liczone od dnia zakupu). Gwarancja obejmuje zakres uszkodzeń mechanicznych, powstałych bez udziału osób trzecich (np. pęknięcia spawów), uszkodzeń powstałych w trakcie montażu zamówionego produktu (tylko gdy montażu dokonują osoby wykwalifikowane i uprawnione). Gwarancji podlegają także wady produktu wynikłe w trakcie procesu produkcji.

Do każdego zamontowanego produktu, otrzymują Państwo szczegółowo opisaną instrukcję obsługi, z wszelkimi zaleceniami ustalonymi przez producenta. Kupujący zobligowany jest do przestrzegania zasad opisanych w instrukcji obsługi.

Informację na temat wad obejmowanych przez gwarancję, uzyskać Państwo mogą w naszym biurze, lub bezpośrednio z ulotki gwarancyjnej.

Gwarancja PLUS nie obejmuje mechanizmów, bowiem systemy automatycznego otwierania bram posiadają odrębną karte gwarancyjną, wystawioną bezpośrednio przez producenta automatyki. Okres gwarancyjny dla automatów firmy Nice wynosi 24 miesiące, z możliwością przedłużenia do 36 miesięcy.

Warunkiem uzyskania Gwarancji PREMIUM jest montaż tylko i wyłącznie przez uprawniony zespół Emima. By móc w pełni realizować postanowienia gwarancji, wymagane są także okresowe, dodatkowo płatne przeglądy techniczne, wykonywane regularnie co 6 miesięcy. W trakcie przeglądu technicznego, nasz serwisant uzupełni elektroniczną kartę oraz historię produktu w naszym systemie informatycznym, oraz wykona dodatkowe regulacje.