Emima
Emima

Gwarancja Standardowa

Opis Karty Gwarancyjnej STANDARD

Podstawowa Karta Gwarancyjna, jest to rodzaj dokumentu otrzymywany do każdego zamówienia, niezależnie od wybranej linii produktu. Okres trwania gwarancji, to 2 lata (liczone od dnia zakupu). Gwarancja obejmuje zakres uszkodzeń mechanicznych, powstałych bez udziału osób trzecich (np. pęknięcia spawu), uszkodzeń powstałych w trakcie montażu zamówionego produktu (tylko gdy montażu dokonują osoby wykwalifikowane i uprawnione). Gwarancji podlegają także wady produktu wynikłe w trakcie procesu produkcji.

Do każdego zamontowanego produktu, otrzymują Państwo szczegółowo opisaną instrukcję obsługi, z wszelkimi zaleceniami ustalonymi przez producenta. Kupujący zobligowany jest do przestrzegania zasad opisanych w instrukcji obsługi.

Informację na temat wad obejmowanych przez gwarancję, uzyskać Państwo mogą w naszym biurze, lub bezpośrednio z ulotki gwarancyjnej.

Systemy automatycznego otwierania bram posiadają odrębną karte gwarancyjną, wystawioną bezpośrednio przez producenta automatyki. Podstawowy okres gwarancyjny dla automatów firmy Nice wynosi 24 miesiące, z możliwością przedłużenia do 36 miesięcy.

By móc w pełni realizować Kartę Gwarancyjną STANDARD, wymagane jest aby montażu i wypełnienia dokumentów dokonał licencjonowany przedstawiciel naszego zespołu. Tylko wtedy możemy posiadać pewność, że produkt został zamontowany zgodnie z obowiązującymi procedurami.